Higienista dental

Higienista dental Clínica dental Dr. Mestres
  • Técnica Superior en Higiene Bucodental
  • Técnica Superior en Prótesis Dentales
  • Operadora de Rayos X